flash

Kalendář

Kalendář

Kalendář

Советы по экскурсиям

Liberecká radnice

Jedna z nejkrásnějších dominant Liberce vystavěná v novorenesančním stylu a to přesně v letech 1888-1893. Tato budova domněle připomíná vídeňskou radnici, neboť je dílem světově známého architekta Franze Richtera von Neumanna. Radniční věž měří 65 metrů a je druhou nejvyšší věží v Liberci. V současné době je tato budova sídlem magistrátu Statutárního města Liberec.

 

 

 

Severočeské muzeum

Severočeské muzeum v Liberci bylo založeno roku 1873 jako uměleckoprůmyslové muzeum. Nejvíce uměleckých předmětů bylo zastoupeno ve skle a textilu. Současná budova byla postavena v letech 1897 – 1899 podle návrhu profesora Ohmanna. Toto muzeum patří k největším v České republice a je také nejstarším v českých zemích.

 

 

 

Divadlo F.X.Šaldy

O budově dnešního Divadla F. X. Šaldy se začalo psát krátce poté, co Soukenické divadlo 24. dubna 1879 ze záhadných příčin vyhořelo. O vypracování projektu byli požádáni vídeňští architekti Ferdinand Fellner a Hermann Helmer. Divadlo má 3 divadelní soubory (činohru, operu a balet). Součástí Divadla F.X.Šaldy je také Malé Divadlo.

 

 

Oblastní galerie

Původní residence textilního továrníka Johanna Liebiega. Johann Liebieg ml. nechal postavit tuto vilu podle vzoru severoitalských renesančních vil a to v letech 1871–1872 Gustavem Sachersem. V lidovém povědomí je zmiňován jako Liebiegův palác. Od roku 1946 zestátněný objekt slouží pro výstavní účely. Stálé expozice českého, francouzského, německého, rakouského a nizozemského umění. 

 

 

 

Liberecká ZOO

ZOO Liberec je nejstarší zoologickou zahradou na historickém území České republiky. Vzniklo roku 1919. Je tu umístěna největší chovná skupina šimpanzů v ČR. Chovají se zde velmi vzácné bílé formy tygra indického a to jako v jediném ZOO v ČR. Areál se může pochlubit více než 170 druhy zvířat a mnohými chovatelskými úspěchy.

 

 

 

Botanická zahrada

Botanická zahrada se začala budovat v roce 1893 a dokončena byla roku 1895. Je nejstarší v České republice. Postupem času byla rozšiřována až do dnešní podoby. Od roku 2003 je zřízeno v botanické zahradě záchranné centrum pro rostliny - tzv. záchranné centrum CITES. Slouží určitým speciálním způsobem k ochraně nejohroženějších druhů světa před vyhubením. Ve sklenících naleznete více než 7500 tropických a subtropických druhů rostlin. Venkovní expozice pak nabízí 1500 druhů.

 

 

 

Ještěd

Dominanta libereckého kraje a neodmyslitelný symbol Liberce. 1012 m.n.m. vysoký vrchol. Zajímavé místo odpočinku, relaxace a uvolnění. Na vrcholku hřebene se nachází horský hotel a vysílač v jednom. Hotel a televizní vysílač na vrcholu Ještědu je pozoruhodná stavba ve tvaru rotačního hyperboloidu. Stavba byla realizována v 60tých letech 20. století, jejím architektem byl Karel Hubáček. Dne 29. září 2005 byla budova zařazena mezi národní kulturní památky České republiky. 

Bozkovské dolomitické jeskyně

Při těžbě vápence v malém dolomitovém lomu v roce 1947 byly objeveny náhodně tyto jeskyně. Do dnešní doby zde bylo objeveno přes 1 100 metrů jeskynních chodeb, z nichž je pro veřejnost zpřístupněno cca 350 metrů. Délkou chodeb se Bozkovské dolomitové jeskyně řadí k největším známým jeskynním systémům v severních Čechách. Labyrint chodeb krášlí krápníky a charakteristické křemenné lavice, římsy a lišty. V roce 1999 byly Bozkovské jeskyně prohlášeny Národní přírodní památkou. 

Rozhledny v Jizerských horách

Vděčným cílem putování jsou jizerské rozhledny tyčící se na horách a kopcích v kraji. Jsou to ideální cíle cyklistických, pěších a lyžařských tras. Rozhled a znovuzrození kouzelné přírody. Čerstvý horský vzduch a pohádkově krásná krajina. Rozhledny jsou cílem poznání, vědění , krásy a moudra. Jsou to odvěké studnice moudrosti.

 

Zřícenina hardu Frýdštejn

Jedna z nejrázovitějších a nejpopulárnějších hradních zřícenin v regionu. Na pískovcových skalách jsou zachovány zbytky gotického hradu, sklepy a dominantní válcovitá věž.

 

Zámek Hrubá Skála

Renesanční zámek byl vystavěn na pískovcových skalách v místě středověkého hradu ze 14.stol., západní prostranství před zámkem uzavírá novogotický kostel sv. Josefa.

Státní zámek Frýdlant v Čechách

Areál státního zámku tvoří dva celky – středověký hrad a renesanční zámek. K nejvýznamnějším rodům patřili Páni z Dubé, Bíbrštejnové a Redernové.

Státní zámek SYCHROV

Barokní zámek byl postaven na místě gotické tvrze a to v letech 1690 – 1693. V 19.stol. byl přestavěn a rozšířen ve stylu románské novogotiky a tato podoba se zachovala dodnes.

Hrad TROSKY

Pozůstatky hradu Varteberků, hrad byl vystavěn ve 14.století na strmé čedičové vyvřelině. Má dvě věže, které se jmenují Panna a Baba, a sami jistě poznáte, proč jsou tak pojmenovány.

Josefodolská přehrada

Přehrada byla vybudována v letech 1976 - 82 na řece Kamenici a napájí pitnou vodou města Liberec a Jablonec nad Nisou spolu s přilehlými obcemi. Je propojena podzemní štolou s úpravnou vody v Bedřichově. Okolím nádrže vedou turistické trasy, cyklostezky a také Jizerská lyžařská magistrála.

Vodní nádrž Souš

Leží na říčce Černá Desná a byla postavena před první světovou válkou jako součást systému retenčních nádrží, mající chránit oblast pod Jizerskými horami před povodněmi. Od roku 1974 slouží jako vodárenská nádrž pro zásobování Jablonecka pitnou vodou.

Osada Jizerka

 Muzeum Jizerských hor najdete uprostřed Jizerských hor v osadě Jizerka. První zmínka o osadě pochází ze zápisu o hraničním sporu z r. 1539 mezi frýdlantským a navarovským panstvím. Po staletí to byla osada dřevorubců a čihařů. Po hledačích drahokamů, ponejvíce Italech - zde Vlaších, byl pojmenován Vlašský hřbet, z něhož stéká potůček, v jehož náplavech bylo nejproslulejší naleziště drahokamů - Safírový potok.

Zpět

Břízky s.r.o. - Hotel Břízky - idatabaze.czHotely - idatabaze.cz
Hotel Břízky v Jablonci nad Nisou hodnocení